เปิดเวบเมื่อ 22/08/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 05/05/2564
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 62
สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

กล้องวัดระดับ/Auto Level View All
 กล้องวัดระดับ DADI รุ่น AT-24 โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้องวัดระดับ DADI รุ่น AT-32 โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้องวัดระดับ LEICA รุ่น NA-324 ปกติ 15,000.00 บ.
พิเศษ 13,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ LEICA รุ่น NA-332 ปกติ 18,000.00 บ.
พิเศษ 17,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ LEICA รุ่น NA-724 ปกติ 24,000.00 บ.
พิเศษ 22,500.00 บ.
 กล้องวัดระดับ LEICA รุ่น NA-730 ปกติ 33,000.00 บ.
พิเศษ 31,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ NIKON รุ่น AC-2S ปกติ 19,500.00 บ.
พิเศษ 19,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ NIKON รุ่น AP-8 ปกติ 25,000.00 บ.
พิเศษ 24,500.00 บ.
 กล้องวัดระดับ NIKON รุ่น AZ-2S สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้องวัดระดับ RUIDE รุ่น RL-32 โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้องวัดระดับ SANDING รุ่น SL-C32 ปกติ 15,000.00 บ.
พิเศษ 13,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ SETL รุ่น AT-32 ปกติ 12,000.00 บ.
พิเศษ 10,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ SOKKIA รุ่น B-20 ปกติ 29,000.00 บ.
พิเศษ 26,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ SOKKIA รุ่น B-20 สภาพ 80 เปอร์เซ็นต์ โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้องวัดระดับ SOKKIA รุ่น B-40A ปกติ 15,000.00 บ.
พิเศษ 13,500.00 บ.
 กล้องวัดระดับ SOKKIA รุ่น C-320 โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้องวัดระดับ TOPCON รุ่น AT-B2 ปกติ 29,000.00 บ.
พิเศษ 26,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ TOPCON รุ่น AT-B4 ปกติ 15,000.00 บ.
พิเศษ 14,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ TOPCON รุ่น AT-B4A ปกติ 15,000.00 บ.
พิเศษ 13,500.00 บ.
กล้องวัดมุม/Theodolite View All
 กล้องวัดมุม LEICA รุ่น T-16 สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม MICON รุ่น DT-2 ปกติ 67,000.00 บ.
พิเศษ 62,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-101 ปกติ 85,000.00 บ.
พิเศษ 83,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-101 สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ ปกติ 55,000.00 บ.
พิเศษ 48,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-102 ปกติ 98,000.00 บ.
พิเศษ 94,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-10LC สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-10RC สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ ปกติ 73,000.00 บ.
พิเศษ 68,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-20LC ขายตามสภาพ ปกติ 40,000.00 บ.
พิเศษ 35,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-20S ขายตามสภาพ ปกติ 30,000.00 บ.
พิเศษ 25,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-20S สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-2C สภาพ 80 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-2CD สภาพ 95 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-4D สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH-20F พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH-20F ขายตามสภาพ ปกติ 35,000.00 บ.
พิเศษ 29,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH-20F สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ ปกติ 55,000.00 บ.
พิเศษ 48,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม RUIDE รุ่น ET-05 ปกติ 48,000.00 บ.
พิเศษ 43,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น DT-5AS ขายตามสภาพ ปกติ 35,000.00 บ.
พิเศษ 28,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น DT-5AS สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ ปกติ 55,000.00 บ.
พิเศษ 48,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น DT-5S สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ ปกติ 60,000.00 บ.
พิเศษ 54,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น T-60E สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น TM-20ES สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม TOPCON รุ่น DT-205 ปกติ 100,000.00 บ.
พิเศษ 97,000.00 บ.
 กล้องวัดมุม TOPCON รุ่น DT-209 ปกติ 88,000.00 บ.
พิเศษ 84,000.00 บ.
กล้องประมวลผล/Total Station View All
 กล้อง TOTAL STATION RUIDE รุ่น R2 โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้อง TOTAL STATION RUIDE รุ่น RTS-822R3 ขายตามสภาพ ปกติ 70,000.00 บ.
พิเศษ 65,000.00 บ.
 กล้อง TOTAL STATION RUIDE รุ่น RTS-822R3 สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ ปกติ 85,000.00 บ.
พิเศษ 80,000.00 บ.
 กล้อง TOTAL STATION RUIDE รุ่น RTS-825A โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้อง TOTAL STATION SOKKIA รุ่น SET-02N โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น ES-52 โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น ES-55 โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GM-52 ปกติ 195,000.00 บ.
พิเศษ 169,000.00 บ.
 กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GM-55 ปกติ 175,000.00 บ.
พิเศษ 149,000.00 บ.
 กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GTS-102N โปรโมชั่น พิเศษ
 กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GTS-255 โปรโมชั่น พิเศษ
กล้องสำรวจมือสอง/Used Survey Instruments View All
 กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-20S สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น DT-5AS สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น DT-5S สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์ พิเศษสุดๆ
 กล้องวัดระดับ NIKON รุ่น AC-2S สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์ ปกติ 16,000.00 บ.
พิเศษ 15,000.00 บ.
 กล้องวัดระดับ NIKON รุ่น AP-8 สภาพ 80 เปอร์เซ็นต์ ราคา 18,000.00 บ.
เทปวัดระยะทาง/Measuring Tape View All
 เทปวัดระยะทางสแตนเลส BMI 50 เมตร
ล้อวัดระยะทาง/Measuring Wheel View All
ขาตั้งกล้องสำรวจ/Tripod View All
 ขาตั้งกล้องสำรวจ SJA-10F
 ขาตั้งกล้องสำรวจ SJA-20F
ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม/Staff View All
ชุดเป้าปริซึ่ม/Prism Reflector View All
ปริซึ่มโพล/Prism Pole View All
ซ่อมกล้องสำรวจ/Repair Service View All
เช่ากล้องสำรวจ/Rental Service View All