เปิดเวบเมื่อ 22/08/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 05/05/2564
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 62
สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> กล้องวัดมุม/Theodolite

กล้องวัดมุม/Theodolite


กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น DT-5AS ขายตามสภาพ
ปกติ 35,000.00
พิเศษ 28,000.00
33
รหัสสินค้า : 000097
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITESOKKIA DT-5AS ขายตามสภาพ ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-101 สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์
ปกติ 55,000.00
พิเศษ 48,000.00
33
รหัสสินค้า : 000095
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NE-101 สภาพ 85 % ผลิตในประเทศ จีนระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น DT-5S สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์
ปกติ 60,000.00
พิเศษ 54,000.00
33
รหัสสินค้า : 000050
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITESOKKIA DT-5S สภาพ 90 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-102
ปกติ 98,000.00
พิเศษ 94,000.00
33
รหัสสินค้า : 000054
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NE-102 ผลิตในประเทศ จีนระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-101
ปกติ 85,000.00
พิเศษ 83,000.00
33
รหัสสินค้า : 000094
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NE-101 ผลิตในประเทศ จีนระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม TOPCON รุ่น DT-205
ปกติ 100,000.00
พิเศษ 97,000.00
33
รหัสสินค้า : 000093
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITETOPCON DT-205 ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม TOPCON รุ่น DT-209
ปกติ 88,000.00
พิเศษ 84,000.00
33
รหัสสินค้า : 000077
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITETOPCON DT-209 ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม MICON รุ่น DT-2
ปกติ 67,000.00
พิเศษ 62,000.00
33
รหัสสินค้า : 000092
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITEMICON DT-2 ผลิตในประเทศ จีนระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม RUIDE รุ่น ET-05
ปกติ 48,000.00
พิเศษ 43,000.00
33
รหัสสินค้า : 000025
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITERUIDE ET-05 ผลิตในประเทศ จีนระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น DT-5AS สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์
ปกติ 55,000.00
พิเศษ 48,000.00
33
รหัสสินค้า : 000042
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITESOKKIA DT-5AS สภาพ 90 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-10RC สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์
ปกติ 73,000.00
พิเศษ 68,000.00
33
รหัสสินค้า : 000099
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NE-10RC สภาพ 90 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH-20F ขายตามสภาพ
ปกติ 35,000.00
พิเศษ 29,000.00
33
รหัสสินค้า : 000098
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITEPENTAX ETH-20F ขายตามสภาพ ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH-20F สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์
ปกติ 55,000.00
พิเศษ 48,000.00
33
รหัสสินค้า : 000096
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITEPENTAX ETH-20F สภาพ 85 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-20S ขายตามสภาพ
ปกติ 30,000.00
พิเศษ 25,000.00
33
รหัสสินค้า : 000101
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NE-20S ขายตามสภาพ ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-20LC ขายตามสภาพ
ปกติ 40,000.00
พิเศษ 35,000.00
33
รหัสสินค้า : 000041
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NE-20LC ขายตามสภาพ ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-2CD สภาพ 95 เปอร์เซ็นต์
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000047
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NT-2CD สภาพ 95 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH-20F
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000010
สภาพ 85 % อ่านค่ามุมได้ละเอียด 10\" หน้าจอแสดงผล LCD 1 ด้าน ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่น พร้อมขาตั้ง รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-2C สภาพ 80 เปอร์เซ็นต์
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000075
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NT-2C สภาพ 80 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NT-4D สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000048
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NT-4D สภาพ 90 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-20S สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000080
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NE-20S สภาพ 85 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-10LC สภาพ 90 เปอร์เซ็นต์
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000051
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITENIKON NE-10LC สภาพ 90 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น TM-20ES สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000043
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITESOKKIA TM-20ES สภาพ 85 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม SOKKIA รุ่น T-60E สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000049
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITESOKKIA T-60E สภาพ 85 % ผลิตในประเทศ ญี่ปุ่นระบบกล้องเล็ง
  Tell a Friend
กล้องวัดมุม LEICA รุ่น T-16 สภาพ 85 เปอร์เซ็นต์
พิเศษสุดๆ
33
รหัสสินค้า : 000053
Specifications กล้องวัดมุม THEODOLITELEICA T-16 สภาพ 85 % ผลิตในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ระบบกล้องเล็
  Tell a Friend


Total: 24: